NASA Mid-South - 944 Spec
Season: 2019
2/16/2019 2/16/2019 2/16/2019 3/30/2019 3/30/2019 5/25/2019 5/25/2019 5/25/2019 6/27/2019 6/27/2019 6/27/2019 9/28/2019 9/28/2019 9/28/2019 11/2/2019 11/2/2019 11/2/2019
Pos No. Name Total Diff Gap Sa Total Sa Total Su Total LRSa Total LRSu Total Ra Total Ra Total Ra Total Ra Total Ra Total Ra Total Ra Total Ra Total Ra Total Ra Total Ra Total Ra Total
1 901 Christopher Simmons 1585 0 0 85 85 100 100 100 100 85 85 75 75 90 90 100 100 85 85 100 100 100 100 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 90
2 817 Shawn Taylor 1215 370 370 100 100 90 90 80 80 75 75 90 90 100 100 85 85 90 90 x x x x x x 85 85 90 90 85 85 80 80 85 85 80 80
3 98 Brian Hurley 1152 433 63 69 69 69 69 x x x x x x 85 85 80 80 80 80 80 80 80 80 64 64 90 90 85 85 90 90 90 90 90 90 100 100
4 17 Jeremy Pohlman 675 910 477 70 70 75 75 90 90 x x x x 80 80 90 90 100 100 85 85 85 85 x x x x x x x x x x x x x x
5 47 Pat Magruder 470 1115 205 80 80 70 70 85 85 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 75 75 75 75 85 85
6 573 Michael Morris 380 1205 90 75 75 80 80 75 75 70 70 80 80 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
7 117 Manuel Moody 335 1250 45 90 90 85 85 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 85 85 x x 75 75
8 78 Brian Evans 249 1336 86 x x x x x x x x x x x x x x x x 90 90 90 90 69 69 x x x x x x x x x x x x
9 57 Shane Denney 220 1365 29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 70 70 80 80 70 70
10 10 Michael Cooper 190 1395 30 x x x x x x 90 90 100 100 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
11 919 Team Piña-Brewster 185 1400 5 x x x x x x 100 100 85 85 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
12 92 Michael Clark 150 1435 35 x x x x x x 80 80 70 70 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
13 152 Matt Giuffre 137 1448 13 x x x x x x 68 68 69 69 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
14 97 Steven Aiuto 137 1448 0 x x x x x x 69 69 68 68 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
15 '02 Zack Miller 67 1518 70 x x x x x x 67 67 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
16 6 Paul Davison 66 1519 1 x x x x x x 66 66 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
17 72 Derrek Morehead 65 1520 1 x x x x x x 65 65 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
2/16/2019 NASA Mid-South Summer in February at MIR
2/16/2019 NASA Mid-South Summer in February at MIR
2/16/2019 NASA Mid-South Summer in February at MIR
3/30/2019 NASA GL - NCM Grand - The Bourbon Barrel
3/30/2019 NASA GL - NCM Grand - The Bourbon Barrel
5/25/2019 NASA NOLA May 25-26 2019
5/25/2019 NASA NOLA May 25-26 2019
5/25/2019 NASA NOLA May 25-26 2019
6/27/2019 NASA Mid-South Winter July
6/27/2019 NASA Mid-South Winter July
6/27/2019 NASA Mid-South Winter July
9/28/2019 NASA Mid-South Fall Fest at MIR
9/28/2019 NASA Mid-South Fall Fest at MIR
9/28/2019 NASA Mid-South Fall Fest at MIR
11/2/2019 NASA Mid-South Hunka Hunka Burnin Rubber
11/2/2019 NASA Mid-South Hunka Hunka Burnin Rubber
11/2/2019 NASA Mid-South Hunka Hunka Burnin Rubber