NASA Mid-South - Spec Miata
Season: 2019
2/16/2019 2/16/2019 2/16/2019 3/30/2019 3/30/2019 5/25/2019 5/25/2019 5/25/2019 6/27/2019 6/27/2019 6/27/2019 9/28/2019 9/28/2019 9/28/2019 11/2/2019 11/2/2019
Pos No. Name Total Diff Gap Sa Total Sa Total Su Total LRSa Total LRSu Total Ra Total Ra Total Ra Total Ra Total Ra Total Ra Total Ra Total Ra Total Ra Total Ra Total Ra Total
1 55 Shawn Beckett 1209 0 0 90 90 90 90 x x 75 75 75 75 69 69 80 80 85 85 100 100 90 90 70 70 100 100 100 100 100 100 85 85 x x
2 351 Trevor Cotton 1131 78 78 80 80 80 80 100 100 x x x x 66 66 66 66 69 69 85 85 80 80 65 65 85 85 90 90 85 85 90 90 90 90
3 24 Rick Worth 878 331 253 85 85 85 85 x x x x x x x x x x x x 90 90 85 85 68 68 90 90 85 85 90 90 100 100 100 100
4 56 James Drago 447 762 431 100 100 100 100 x x x x x x x x x x x x 80 80 100 100 67 67 x x x x x x x x x x
5 87 Dennis Hamminga 290 919 157 x x x x x x x x x x 90 90 100 100 100 100 x x x x x x x x x x x x x x x x
6 45 Shay Corbin 235 974 55 x x x x x x x x x x 70 70 75 75 90 90 x x x x x x x x x x x x x x x x
7 33 Dave Quinlan 228 981 7 x x x x x x x x x x 80 80 68 68 80 80 x x x x x x x x x x x x x x x x
8 27 Jim Long 212 997 16 x x x x x x x x x x 68 68 69 69 75 75 x x x x x x x x x x x x x x x x
9 44 Ryan Roberson 200 1009 12 x x x x x x 100 100 100 100 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
10 45 John Somner 185 1024 15 x x x x x x x x x x 100 100 85 85 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
11 199 STANLEY COSPER 175 1034 10 x x x x x x x x x x 85 85 90 90 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
12 99 Kyle Webb 170 1039 5 x x x x x x 80 80 90 90 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
13 101 John Allen 170 1039 0 x x x x x x 90 90 80 80 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
14 8 Brian Domont 170 1039 0 x x x x x x 85 85 85 85 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
15 124 Brent Mosing 145 1064 25 x x x x x x x x x x 75 75 70 70 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
16 504 John Poppenhouse 140 1069 5 x x x x x x 70 70 70 70 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
17 18 Andrew Sellers 137 1072 3 x x x x x x 69 69 68 68 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
18 60 Travis Lee 136 1073 1 x x x x x x 67 67 69 69 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
19 03 Ben Cherbonnier 134 1075 2 x x x x x x x x x x 67 67 67 67 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
20 66 Richard Strickland 133 1076 1 x x x x x x 66 66 67 67 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
21 20 MATTHEW GIBSON 70 1139 63 x x x x x x x x x x x x x x 70 70 x x x x x x x x x x x x x x x x
22 51 Ted Cassel 68 1141 2 x x x x x x 68 68 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
2/16/2019 NASA Mid-South Summer in February at MIR
2/16/2019 NASA Mid-South Summer in February at MIR
2/16/2019 NASA Mid-South Summer in February at MIR
3/30/2019 NASA GL - NCM Grand - The Bourbon Barrel
3/30/2019 NASA GL - NCM Grand - The Bourbon Barrel
5/25/2019 NASA NOLA May 25-26 2019
5/25/2019 NASA NOLA May 25-26 2019
5/25/2019 NASA NOLA May 25-26 2019
6/27/2019 NASA Mid-South Winter July
6/27/2019 NASA Mid-South Winter July
6/27/2019 NASA Mid-South Winter July
9/28/2019 NASA Mid-South Fall Fest at MIR
9/28/2019 NASA Mid-South Fall Fest at MIR
9/28/2019 NASA Mid-South Fall Fest at MIR
11/2/2019 NASA Mid-South Hunka Hunka Burnin Rubber
11/2/2019 NASA Mid-South Hunka Hunka Burnin Rubber